Contains

Contains() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin, belirlenen koşula göre olup olmadığını kontrol eder. System.Linq namespace kütüphanesinde bulunur. Dönen değer tipi boolean'dır(true, false). 

C# Linq Contains Metodu

    Tanımlanan int türündeki List'te değerin olup olmadığı kontrol edilir. Koşula uygun değer var ise True, yok ise False sonucu döner.


Kod Çıktısı

True

Dene