Contains

Contains() anahtar sözcüğü koleksiyonda bulunan verilerin, belirlenen koşula göre olup olmadığını kontrol eder.

System.Linq namespace kütüphanesinden beslenir. Koleksiyon üzerinde Contains() anahtar sözcüğü kullanıldığında dönen değer tipi boolean'dır(true, false).  Koleksiyon içerisinde ki veriler kontrol edilir. Veri var ise true, yok ise false değeri döner.

String Contains Kullanımı

        String Contains yöntemi ile tanımlı olan string türündeki değerde arama yapılır. Yapılan aramada aranan ifade içeriyorsa "true" içermiyorsa "false" olarak geriye döner.

Contains(String value)
value : String değer.
Return : Geriye bool türünde döner.

Aşağıdaki örnek, String Contains yönteminin kullanımını göstermektedir. 


Kod Çıktısı

True False

Dene