String Copy

         String Copy yöntemi ile belirtilen bir string'ten aynı değere sahip yeni bir string değeri oluşturur. "string Copy(string str)" Söz dizimine sahiptir.  "str" parametresi kopyalanacak olan string değeri ifade eder. Geriye kopyalanan string değeri ile aynı değere sahip yeni bir string değeri döner.

String Copy Kullanımı

        String Copy yöntemi ile bir string ifadesini yeni bir string ifadesine kopyalar.  Kopyalama sonrası geriye aynı değere sahip olan değer döner.  Aşağıdaki örnek, String Copy yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Merhaba

Dene