String Copy

         String Copy yöntemi ile belirtilen bir string'ten aynı değere sahip yeni bir string değeri oluşturur.  Geriye kopyalanan string değer ile aynı değere sahip yeni bir string değeri döner. 

String Copy Kullanımı

        String Copy yöntemi ile bir string ifadesini yeni bir string ifadesine kopyalar.  Kopyalama sonrası geriye aynı değere sahip olan değer döner.  Aşağıdaki örnek, String Copy yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Merhaba

Dene