CryptoStream

        CryptoStream sınıfı uygulama içerisinde bulunan verinin başka bir kaynağa şifreli olarak aktarılmasını ve şifresinin çözmesini sağlar.            

        "System.Security.Cryptography" kütüphanesinde bulunur. "CryptoStream(Stream stream, ICryptoTransform transform, CryptoStreamMode mode)" söz dizimine sahiptir. "stream" parametresi kriptolojik olarak işleme alınacak olan nesnedir. "transform" parametresi kriptoloji dönüşüm türüdür. "mode" parametresi CryptoStreamMode türlerinden okuma yada yazma değerlerinde birini alır.

        CryptoStream ile RSA, DES, DSA vb. şifreleme sınıfları kullanılabilir. Verileri bir akıştan alırken anında şifreler ve şifreyi çözer. "DES" şifreleme sağlayıcısı 64 bit olduğundan dolayı "Key" ve "IV" değeri sekiz karakter olmalıdır.Farklı bir şifreleme sınıfı kullanılırsa, anahtar boyutuna göre "Key" ve "IV" değeri değişiklik gösterebilir.