Deserialization

        Deserialization yöntemi ile Byte olarak serileştirilmiş olan değeri nesne türüne çevirmesini sağlar.

        "object Deserialize(Stream serializationStream)" söz dizimine sahiptir.  "object" nesnenin çevrilereği tür alanıdır.  "serializationStream" verilerin serileştirilmiş olarak tutulacağı dosyanın bilgilerini barındıran nesnedir.

        Btye olarak serileştirilmiş olan nesne Deserialize yöntemi ile okunabilir hale gelir.