Directory

        Directory sınıfı ile klasör ve alt klasörler oluşturulması, silinmesi, taşınması gibi işlemler yapılmasına olanak sağlar. Ayrıca klasör varmı yokmu kontrolü vb. işlemler için statik olarak yöntemler sunar.

        System.IO kütüphanesinden beslenir. "DirectoryInfo CreateDirectory(string path)" söz dizimine sahiptir. "path" parametresi klasör adresinin tanımlandığı alandır. CreateDirectory, Exists, Delete yöntemleri en sık kullanılan yöntemlerdir.