DirectoryInfo

        DirectoryInfo sınıfı ile klasör ve alt klasörler oluşturulması, silinmesi, taşınması gibi işlemler yapılmasına olanak sağlar.  Ayrıca klasör var mı yok mu kontrolü vb. işlemler için statik olarak yöntemler sunar.

    System.IO kütüphanesinden beslenir. "DirectoryInfo(string path)" söz dizimine sahiptir. "path" parametresinde dosya adresi belirtilir.

    Create, Exists, Delete yöntemleri en sık kullanılan yöntemlerdir.