Empty

Empty() anahtar sözcüğü hiçbir öğe içermeyen bir koleksiyon oluşturur. Koleksiyonda herhangi bir öğe gönderilmesi istenmediği taktirde kullanılır.

String Empty Kullanımı

        String Empty deyimi tanımlanan string değişkeninin boş değer tutması için kullanılır. Aşağıdaki örnek, String.Empty yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene