String EndsWith

        String EndsWith yöntemi ile string ifadesinin sonundaki karakterlerden başlayarak eşleştirme yapar. Geriye boolean türde değer döner.

         "bool EndsWith(string value)" sözdizimine sahiptir. "value" değeri string ifadesi içerisinde arama yapılacak olan değeri ifade eder.

        Eşleştirme olursa "true" olmazsa "false" geriye döner.

String EndsWith Kullanımı

        String EndsWith yöntemi ile string ifadesi içerisinde arama yapılır. Yapılan arama için belirlenen ifadenin son karakterden itibaren eşleşmesi kontrol edilir. Eşleştirme sağlanırsa "true", sağlanamaz ise "false" geriye döner. Aşağıdaki örnek, String EndsWith yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

True False

Dene