Equals

Equals deyimi, koleksiyonlarda bulunan ilişkili alanları eşitliklerinin kontrol edilmesini sağlar. Koleksiyonlar Equals deyimi ile birleştirilir.

String Equals Kullanımı

        String Equals yöntemi ile tanımlanan iki string değerin eşleşip eşleşmediği kontrol edilir.  Değerlerin eşleşmedi durumunda geriye "true", eşleşmemesi durumunda ise geriye "false" döner.  Aşağıdaki örnek, String Equals yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

False True

Dene