FileInfo

        FileInfo dosyaların oluşturulması, taşınması, kopyalanması, silinmesi ve açılmasını sağlatacak yöntemlere sahiptir.  Dosya üzerinde ekleme ve silme işlemleri gibi aynı dosya üzerinde bir çok işlem yapılmasına olanak tanır.

        "FileInfo(string fileName)" söz dizimine sahiptir. "fileName" parametresinde dosya adresini alır.