String GetHashCode

        String GetHashCode yöntemi string değeri için karma kod geriye döndürür.  Geriye int32 türünde tam sayı değeri olarak string'in hash değerini döner.

String GetHashCode Kullanımı

        String GetHashCode yöntemi ile string türündeki verinin hash kodu alınır. Aşağıdaki örnek, String GetHashCode yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

-101654899

Dene