String IndexOf

        String IndexOf yöntemi tanımlı olan string değerde index numarasını arar.  int türünde geriye index değer döner.  "int IndexOf(char value)" sözdizimine sahiptir. value char türünde değer alır. Tanımlı olan değerde ilk bulunan alanın index numarasını geriye döner. Aranan char değeri bulunamaz ise geriye "-1" döner.

String IndexOf Kullanımı

        String IndexOf yöntemi ile tanımlı olan string değerde aranan char karakteri, ilk eşleşen değerin index numarasını geriye döner. Bu yöntem ile string bir ifade içerisinde karakter araması yapılır. Aşağıdaki örnek, String IndexOf yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

4

Dene