String IndexOf

        String IndexOf yöntemi tanımlı olan string değerde index numarasını arar.  int türünde geriye index değer döner.  Aranan char değeri bulunamaz ise geriye "-1" döner.

String IndexOf Kullanımı

        String IndexOf yöntemi ile tanımlı olan string değerde aranan char karakteri, ilk eşleşen değerin index numarasını geriye döner. Bu yöntem ile string bir ifade içerisinde karakter araması yapılır. Aşağıdaki örnek, String IndexOf yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

4

Dene