String IndexOfAny

            String IndexOfAny yöntemi belitirilen string ifadesi içerisisinde karakter aranmasını sağlar.  Aranan ifade içerisinde soldan ilk eşleşen karakteri arar. Geriye int türünde bulunan karakterin index numarasını döner.

String IndexOfAny Kullanımı

        String IndexOfAny yöntemi ile string değeri içerisinde karakter araması yapılır.  Arama yapılan karakter string içerisinde soldan başlayarak ilk eşleştiği karakterin index'ini geriye döner. Aşağıdaki örnek, String IndexOfAny yönteminin kullanımını göstermektedir. 

Dene