String Insert

            String Insert yöntemi string ifadeye index numarasına göre ekleme yapar. "string Insert(int startIndex,string value)" sözdizimine sahiptir."startIndex" Eklenecek olan verinin başlama index numarasıdır. "startIndex" eklenecek olan veridir. Belirtilen eklemeyi yapıldıktan sınra geriye değiştirilmiş olan string değer döner.

String Insert Kullanımı

        String Insert yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen index numarası alanından itibaren eklenmesi istenen ifade eklenir.  String ifade içerisinde ifade eklemeleri yapılmasına olanak sağlar. Aşağıdaki örnek, String Insert yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba, Dünya

Dene