String Insert

           String Insert yöntemi string ifadeye index numarasına göre ekleme yapar. Belirtilen eklemeyi yapıldıktan sonra geriye değiştirilmiş olan string değer döner.

String Insert Kullanımı

        String Insert yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen index numarası alanından itibaren eklenmesi istenen ifade eklenir.  String ifade içerisinde ifade eklemeleri yapılmasına olanak sağlar. Aşağıdaki örnek, String Insert yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba, Dünya

Dene