Int

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int32 sınıfından türer. 32 bit'tir. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir. Int olarak tanımlanan değişkene ondalıklı değer atanamaz. Veri tipi int olarak tanımlanan değişkenler (long, float, double, decimal) veri tiplerine dönüştürülebilinir.

Int Değişkeni Tanımlanması

Int değişkenlerinde sadece tam sayı değerleri tutulur. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.


Kod Çıktısı

1001

Dene
Int Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

-2147483648 2147483647 System.Int32 System.Int32

Dene
String Değerinin Int Değişkenine Atanması

String olarak tanımlanmış bir değeri Int türüne dönüştürülmesi için int.Parse() metodu kullanılabilir. String olarak tanımlanan değerin sadece tam sayı olması gerekmektedir. Aksi durumlarda (tam sayı karşılığı yoksa) hata verecektir.


Kod Çıktısı

29

Dene
String Değerinin Tam Sayı Kontrolü

String değişken değerinin tam sayı olup olmadığının kontrolü için int.TryParse() metodu kullanılabilinir. Böylelikle tam sayı olmayan string değerlerinde oluşabilecek hataların önüne geçilir.


Kod Çıktısı

ABC, Bu rakam değildir.

Dene