Int

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int32 sınıfından türer. 32 bit'tir.  -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.

Int Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

-2147483648 2147483647 System.Int32 System.Int32

Dene