Int

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int32 sınıfından türer. 32 bit'tir.  -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.

Int Değişkeni Tanımlanması

Int değişkenlerinde sadece tam sayı değerleri tutulur. -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.


Kod Çıktısı

1001

Dene