Int

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int32 sınıfından türer. 32 bit'tir.  -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.

String Değerinin Int Değişkenine Atanması

String olarak tanımlanmış bir değeri Int türüne dönüştürülmesi için int.Parse() metodu kullanılabilir. String olarak tanımlanan değerin sadece tam sayı olması gerekmektedir. Aksi durumlarda (tam sayı karşılığı yoksa) hata verecektir.


Kod Çıktısı

29

Dene