Int

    .NET kütüphanesinde bulunan System.Int32 sınıfından türer. 32 bit'tir.  -2,147,483,648 ile 2,147,483,647 arasında negatif ve pozitif değerler alabilir.

String Değerinin Tam Sayı Kontrolü

String değişken değerinin tam sayı olup olmadığının kontrolü için int.TryParse() metodu kullanılabilinir. Böylelikle tam sayı olmayan string değerlerinde oluşabilecek hataların önüne geçilir.


Kod Çıktısı

ABC, Bu rakam değildir.

Dene