String IsInterned

           String IsInterned yöntemi bellekte dahili bir değerin olup olmadığı kontrol edilir.  Aranan string ifade bellekte var ise alır, yok ise geriye null döner. Interned yönteminden farklı olarak bellekte kayıt yok ise yeni değeri belleğe kaydetmez ve geriye boş döner. 

String IsInterned Kullanımı

        String IsInterned yöntemi ile bellekte arama yapılır.  Aranan değer var ise geriye döner yok ise geriye null döner. Aşağıdaki örnek, String IsInterned yönteminin kullanımını göstermektedir. 


Kod Çıktısı

Merhaba True

Dene