String IsNormalized

          String IsNormalized yöntemi ile normalleştirilmiş karakter veri test edilebilir. "bool IsNormalized()" sözdizimine sahiptir.  Geriye boolean türde değer döner.

String IsNormalized Kullanımı

        String IsNormalized yöntemi tanımlı olan string değerin normalizasyon durumunu kontrol eder. Aşağıdaki örnek, String IsNormalized yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya True

Dene