String IsNullOrEmpty

          String IsNullOrEmpty yöntemi ile belirtilen string değerinin boş ve null olup olmadığını kontrol eder. "bool IsNullOrEmpty(string value)" sözdizimine sahiptir. "value" kontrol edilecek olan string ifadeyi temsil eder. Geriye boolean türde değer döner. String ifade null yada boş ise geriye true değilse false döner.

String IsNullOrEmpty Kullanımı

        String IsNullOrEmpty yöntemi ile string değişkeninin boş yada null olup olmadığı kontrol edilir.  String ifade null yada boş ise geriye true, değilse false olarak geriye döner. Aşağıdaki örnek, String IsNullOrEmpty yönteminin kullanımını göstermektedir. 


Kod Çıktısı

String s1 False. String s2 True. String s3 True.

Dene