String IsNullOrWhiteSpace

          String IsNullOrWhiteSpace ile string türündeki değişken null, boş ve boşluk kontrolünü sağlar ve bunlardan herhangi birisi var ise geriye true döner. "bool IsNullOrWhiteSpace(string value)" sözdizimine sahiptir. "value" kontrol edilecek strin ifadenin tanımlanacağı alandır. Geriye boolean türde veri döner.

String IsNullOrWhiteSpace Kullanımı

        String IsNullOrWhiteSpace yöntemi ile string değişken değerleri kontrol edilir. Kontrol edilen değer null, boş yada boşluk karakteri var ise true, değilse false olarak geriye döner. Aşağıdaki örnek, String IsNullOrWhiteSpace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

False True True True

Dene