IsolatedStorageFileStream

        IsolatedStorageFileStream sınıfı ile verilerin daha güvenilir olarak tutulmasını sağlayan dosya oluşturur yada yönetir.  Veri gizliliğinin önemli olduğu uygulamalarda kullanılır. Dosyalar yönetilir ve üzerinde okuma yazma yapılabilir.

        "IsolatedStorageFileStream(string path, FileMode mode)" söz dizimine sahiptir. "path" parametresi dosyanın gizlenmiş yolu. "mode" FileMode değerlerini tutar. Oluşturma, açma vb. seçimler bulunur.

        "mscorlib.dll" dosyasına otomatik olarak dahil edilir. IsolatedStorageFileStream sınıfını kullandığımızda veriler otomatik olarak dosyaya eklenir ve kullanıcılardan gizlenmesi sağlanır.