String LastIndexOf

        String LastIndexOf yöntemi string ifade içerisinde belirtilen karakteri sondan başlayarak arar.

        "int LastIndexOf(char value)" sözdizimine sahiptir. "value" aranacak olan tek karakterlik değerin tanımlandığı alandır.

        Geriye int türünde bulduğu karakterin index numarasını döner. Arana karakter string değeri içerisinde yok ise geriye "-1" döner.

String LastIndexOf Kullanımı

        String LastIndexOf yöntemi ile string içerisinde sondaki karakterden başlanarak arama yapılır. Yapılan aramada eşleşen ilk karakterin index numarası geriye döner. Eğer karakter bulunamaz ise geriye "-1" döner. Aşağıdaki örnek, String LastIndexOf yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

3 -1

Dene