String LastIndexOf

        String LastIndexOf yöntemi string ifade içerisinde belirtilen karakteri sondan başlayarak arar. Geriye int türünde bulduğu karakterin index numarasını döner. Arana karakter string değeri içerisinde yok ise geriye "-1" döner.

String LastIndexOf Kullanımı

        String LastIndexOf yöntemi ile string içerisinde sondaki karakterden başlanarak arama yapılır. Yapılan aramada eşleşen ilk karakterin index numarası geriye döner. Eğer karakter bulunamaz ise geriye "-1" döner. Aşağıdaki örnek, String LastIndexOf yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

3 -1

Dene