String Length

        String Length yöntemi string türünde olan değişken değerinin karakter sayısını geriye döndürür. String türündeki değişkenin değeri ne olursa olsun karakter sayısını Length ile alınır.

String Length Kullanımı

        String Length yöntemi ile tüm string değerlerde Length kullanılabilir. Length değişken değerinin karakter sayısını geriye döner. Tanımlanan value değişken değerinin karakter sayısını ekrana yazılmasını göreceğiz. Aşağıdaki örnek, String Length yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Değişken değeri : 'Merhaba' Karakter sayısı : 7

Dene