MemoryStream

        MemoryStream sınıfı bellekte bulunan byte verisi üzerinde okuma ve yazma işlemlerinin yapılmasını sağlar. Bellek içi veri akışını temsil eder. Disk yada ağ erişimleriyle karşılaştırıldığı zaman daha hızlı işlem yapar. MemoryStream ile bellek temizlenmesi kolay bir şekilde yapılır.

        "MemoryStream(byte[] buffer)" söz dizimine sahiptir. "buffer" parametresi byte türünde işlem yapılacak olan verilerdir.