String Normalize

        String Normalize yöntemini tanımlı olan string değeri aynı olan normalleştirilmiş yeni bir değer geriye döndürür.  "string Normalize()" sözdizimine sahiptir.  Parametre olarak NormalizationForm da tanımlı değerler verilebilir.  Unicode karakterleri dizi olarak ayırır ve sıralar.

String Normalize Kullanımı

        String Normalize yöntemi Unicode karakter içeren string türündeki değerleri normalize yöntemi ile değiştirir. Aşağıdaki örnek, String Normalize yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

óûáñ óûáñ óûáñ óûáñ o ́ u ̂ a ́ n ̃

Dene