String Normalize

        String Normalize yöntemini tanımlı olan string değeri aynı olan normalleştirilmiş yeni bir değer geriye döndürür. 

String Normalize Kullanımı

        String Normalize yöntemi Unicode karakter içeren string türündeki değerleri normalize yöntemi ile değiştirir. Aşağıdaki örnek, String Normalize yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

óûáñ óûáñ óûáñ óûáñ o ́ u ̂ a ́ n ̃

Dene