String PadRight

        String PadRight yöntemi ile belirtilen toplam uzunluk için, sağdaki boşluklara karakterleri doldurur.  Geriye string ifade ve eklenen boşlukların olduğu yeni bir string döner.

String PadRight Kullanımı

                String PadRight yöntemi tanımlı olan string ifadenin sonuna boşluk bırakmak için kullanılır. String ifadeden sonra kaç karakterlik boşluk bırakılması istenirse, string ifade uzunluğunun üzerinde eklenerek yapılır. Aşağıdaki örnek, String PadRight yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya |

Dene