String Remove

        String Remove yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen index numarasından başlayıp son karaktere kadar olan kısmı siler. "string Remove(int startIndex)" sözdizimine sahiptir. "startIndex" string ifade içerisinde başlanacak olan index numarasını belirtir. "startIndex" değeri sıfır olarak tanımlanırsa string ifade içerisindeki tüm karakterler silinir ve geriye boş bir string döner. Geriye başlama index numarasına göre karakterleri silinen string ifade döner.

String Remove Kullanımı

        String Remove yöntemi ile belirtilen index numarasından itibaren string metninin sağındaki tüm karakterler silinir. Aşağıdaki örnek, String Remove yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merha

Dene