String Replace

        C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisindeki karakterlerin değiştirilmesini sağlar. Geriye eski karakterin yerine yeni karakterlerin aldığı string döner.


Replace(char oldChar, char newChar)
oldChar: değiştirilecek olan karakter.
newChar: oldChar yerine gelecek olan karakter.
Returns: Mevcut örnekte oldChar bulunmazsa, yöntem geçerli örneği değiştirmeden geriye döndürür.

Replace(String oldValue, String? newValue)
oldValue : Değiştirilecek string değer.
newValue : OldValue değerinin tümünün yerini alacak string değer.
Returns : Tüm oldValue örneklerinin newValue değerine dönüştürülmüş değeri verir. oldValue değeri bulunmazsa ise geçerli değeri değiştirmeden döndürür.
Exceptions : oldValue değeri null olmamalıdır.  oldValue değeri null ise geriye hata mesajı döner. oldValue is the empty string ("").

String Replace Karakter

        String Replace yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen karakterin, yeni bir karakter ile değiştirilmesi sağlanır. String ifadesi içerisinde bulunan "T" karakterinin "D" ile değiştiğini göreceğiz.

Replace(char oldChar, char newChar)
oldChar: değiştirilecek olan karakter.
newChar: oldChar yerine gelecek olan karakter.
Returns: Mevcut örnekte oldChar bulunmazsa, yöntem geçerli örneği değiştirmeden geriye döndürür.

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya

Dene
String Replace Kullanımı

    C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen değerin, yeni bir değer ile değiştirilmesi sağlanır. String ifadesi içerisinde bulunan "Tünya" değerinin "Dünya" ile değiştiğini göreceğiz.

Replace(String oldValue, String? newValue)
oldValue : Değiştirilecek string değer.
newValue : OldValue değerinin tümünün yerini alacak string değer.
Returns : Tüm oldValue örneklerinin newValue değerine dönüştürülmüş değeri verir. oldValue değeri bulunmazsa ise geçerli değeri değiştirmeden döndürür.
Exceptions : oldValue değeri null olmamalıdır.  oldValue değeri null ise geriye hata mesajı döner. oldValue is the empty string ("").

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya

Dene
Çoklu Replace Kullanımı

    C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen değerin, yeni bir değer ile değiştirilmesi sağlanır. Birden fazla değiştirme işlemi için Replace deyimini art arda çağırarak gerçekleştirilir.

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin çoklu kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya

Dene
String Replace FindIndex

    C# String Replace ile liste içerisinde bulunan verilerin yeni değerler ile değiştirilmesi sağlanır. List yönteminde bulunanan FindIndex deyimi ile tüm liste döngüye alınır. String Equals ile de değiştirilmek istenen değer eşleştirilerek değiştirilir.

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Ankara İstanbul İzmir Trabzon

Dene