String Replace

        C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisindeki karakterlerin değiştirilmesini sağlanır. Geriye eski karakterin yerine yeni karakterlerin aldığı string döner.

Çoklu Replace Kullanımı

    C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen değerin, yeni bir değer ile değiştirilmesi sağlanır. Birden fazla değiştirme işlemi için Replace deyimini art arda çağırarak gerçekleştirilir.

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin çoklu kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya

Dene