String Replace

        C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisindeki karakterlerin değiştirilmesini sağlanır. Geriye eski karakterin yerine yeni karakterlerin aldığı string döner.

String Replace FindIndex

    C# String Replace ile liste içerisinde bulunan verilerin yeni değerler ile değiştirilmesi sağlanır. List yönteminde bulunanan FindIndex deyimi ile tüm liste döngüye alınır. String Equals ile de değiştirilmek istenen değer eşleştirilerek değiştirilir.

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Ankara İstanbul İzmir Trabzon

Dene