String Replace

        String Replace yöntemi ile string ifade içerisindeki karakterlerin değiştirilmesini sağlar. Geriye eski karakterin yerine yeni karakterlerin aldığı string döner.

String Replace Kullanımı

        String Replace yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen karakterin, yeni bir karakter ile değiştirilmesi sağlanır. String ifadesi içerisinde bulunan "T" karakterinin "D" ile değiştiğini göreceğiz. Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya

Dene