String Replace

        C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisindeki karakterlerin değiştirilmesini sağlanır. Geriye eski karakterin yerine yeni karakterlerin aldığı string döner.

String Replace Karakter

        String Replace yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen karakterin, yeni bir karakter ile değiştirilmesi sağlanır. String ifadesi içerisinde bulunan "T" karakterinin "D" ile değiştiğini göreceğiz.

Replace(char oldChar, char newChar)
oldChar: değiştirilecek olan karakter.
newChar: oldChar yerine gelecek olan karakter.
Returns: Mevcut örnekte oldChar bulunmazsa, yöntem geçerli örneği değiştirmeden geriye döndürür.

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya

Dene