String Replace

        C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisindeki karakterlerin değiştirilmesini sağlanır. Geriye eski karakterin yerine yeni karakterlerin aldığı string döner.

String Replace Kullanımı

    C# String Replace yöntemi ile string ifade içerisinde belirtilen değerin, yeni bir değer ile değiştirilmesi sağlanır. String ifadesi içerisinde bulunan "Tünya" değerinin "Dünya" ile değiştiğini göreceğiz.

Replace(String oldValue, String? newValue)
oldValue : Değiştirilecek string değer.
newValue : OldValue değerinin tümünün yerini alacak string değer.
Returns : Tüm oldValue örneklerinin newValue değerine dönüştürülmüş değeri verir. oldValue değeri bulunmazsa ise geçerli değeri değiştirmeden döndürür.
Exceptions : oldValue değeri null olmamalıdır.  oldValue değeri null ise geriye hata mesajı döner. oldValue is the empty string ("").

Aşağıdaki örnek, String Replace yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba Dünya

Dene