Serialization

        Serialization sınıfı verileri byte dönüştürür. Byte türünde olan bu veriler artık belleğe, dosyaya yada veri tabanına kaydedilebilir hale gelir. Nesneleri Serialize etmek için SerializableAttribute niteliğinin uygulanması gerekir. Çalışma zamanında sınıfın serileştirilebileceğini kontrol eder. Eğer serileştirmeye uyumlu değilse SerializationException hatasını verir. SerializableAttribute öz niteliği bir türe uygulanırsa tüm özel ve genel alanlar serileştirilebilir özelliğe sahip olur.

        "Serialize(Stream serializationStream, object graph);" söz dizimine sahiptir. "serializationStream" verilerin serileştirilmiş olarak tutulacağı dosyanın bilgilerini tutar. "graph" Serileştirilecek olan nesneyi ifade eder. Veriler byte dönüştürülerek bir yerde tutulmasına olanak sağlar.