String Split

        String Split yöntemi string ifade içerisinde bulunan karakterleri temel alarak, alt diziye böler. Geriye dizi döner.

String Split For

    String Split yöntemi ile string içerisinde bulunan tek karakterlik ayırma karakterine göre dizi olarak dönen değerleri index numarasına göre bulunabilir.

Aşağıdaki örnek, String Split yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Value: [Lorem] Value: [Ipsum,] Value: [dizgi] Value: [ve] Value: [baskı] Value: [endüstrisinde] Value: [kullanılan] Value: [mıgır] Value: [metinlerdir.]

Dene