String Split

        String Split yöntemi string ifade içerisinde bulunan karakterleri temel alarak, alt diziye böler. Geriye dizi döner.

String Split Kullanımı

    String Split yöntemi ile string içerisinde bulunan tek karakterlik ayırma karakterine göre parçalanmasını sağlar. Geriye string ifade parçalanarak dizi olarak döner. Parağraf içerisinde bulunan boşlukları kullanarak kelimeleri dizi halinde alınılır.

Aşağıdaki örnek, String Split yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Lorem Ipsum, dizgi ve baskı endüstrisinde kullanılan mıgır metinlerdir.

Dene