String StartsWith

        String StartsWith yöntemi ile string ifadesinin başlangıç karakterinden itibaren belirtilen değerin eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.

        "bool StartsWith(string value)" sözdizimine sahiptir.  "value" karşılaştırılacak olan string değeridir..

        Geriye boolean türde değer döner.  Eşleşme sağlanırsa "true", sağlanmaz ise "false" geriye döner.

String StartsWith Kullanımı

        String StartsWith yöntemi string içerisinde başlangıç karakterinin eşleştirmesini yapar. Büyük küçük harfe duyarlıdır. Belirtilen ifade var ise "true" yok ise "false" geriye döner. Aşağıdaki örnek, String StartsWith yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

False False True

Dene