StreamReader

        StreamReader sınıfı standart bir metin dosyasından veri satırlarının okunmasını sağlar.    

        Constructor da "StreamReader(Stream stream, Encoding encoding)" söz dizimine sahiptir.  "stream" dosya bilgilerinin ve "encoding" kodlama türünün tanımlandığı alandır.

        Herhangi bir kodlama türü belirtilmediği takdirde "UTF-8" karakter kodlaması default olarak kullanılır.