StreamWriter

        StreamWriter sınıfı metin dosyasına karakter yazmak için kullanılır.    

        Constructor da "StreamWriter(Stream stream, Encoding encoding)" söz dizimine sahiptir. "stream" dosya bilgilerinin ve "encoding" kodlama türünün tanımlandığı alandır.

        Herhangi bir kodlama türü belirtilmediği takdirde "UTF-8" karakter kodlaması default olarak kullanılır.