String Substring

        String Substring yöntemi ile string ifadesi içerisinde belirtilen index numarasından itibaren başlayarak string ifadeyi geriye döner.

        "string Substring(int startIndex)" sözdizimine sahiptir. "startIndex" başlangıç karakter index numarasını temsil eder.

        Geriye başlangıç index numarasının olduğu karakterden itibaren, strin'ing sonuna kadar olan ifade geriye döner. String'in uzunluğu index değeri ile eşitse geriye boş değer döner. String ifadesi uzunluğundan büyük index değeri verilirse geriye hata döner.

String Substring Kullanımı

        String Substring yöntemi string içerisinde başlangıç index değerinden itibaren tüm ifadesi geriye döner. Aşağıdaki örnek, String Substring yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

aba Dünya

Dene