TextReader

    TextReader sınıfı metin dosyasındaki veriler okur.  "class TextReader : MarshalByRefObject" söz dizimine sahiptir. "ReadLine()" yöntemi ile metni okur.