String ToCharArray

        String ToCharArray yöntemi ile string ifadesi içerisindeki değerin karakterlerine ayrılmasını sağlar. Geriye string ifadenin karakterleri dizi olarak geri döner.

String ToCharArray Kullanımı

        String ToCharArray yöntemi ile string ifadesi karakterlerine ayrılarak geriye dizi olarak döner.  Aşağıdaki örnek, String ToCharArray yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

M e r h a b a D ü n y a

Dene